Uniped – Universitetspedagogisk arbeid


Universitetet i Stavanger (UiS) har høge ambisjonar for læringsmiljø og undervisningskvalitet. Undervisningen skal vere variert og tilpassa fag, læringsutbytte og studentar i dag og i framtida.

Dette arbeidet blir ivaretatt av Uniped. Oppgåva til Uniped er å vidareutvikle undervisningskvaliteten ved Universitetet i Stavanger og medverke til at dei tilsette blir tilbydde gode fagliege støttestrukturar for å kunne fremme arbeidet med kvalitet i undervisningen.

Uniped skal bidra til at vitskapelege tilsette utviklar og vidareutviklar sitt grunnlag for profesjonell undervisning.

Dei faglege kjerneområda for Uniped er årlege kurs i universitets- og høgskolepedagogikk for alle tilsette i faste vitskapelege stillingar som ikkje kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse.

 

 


Sist oppdatert av Helene Gram (28.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol