NyTi


NyTi er eit program som retter seg mot undervisningsrelatert rettleiing for og med nytilsette. Det betyr at rettleiinga skal vere tett på og raskt på undervisningspraksisen til den enkelte nytilsette.

Uavhengig av pedagogisk basiskompetanse har alle nytilsette i faste og mellombelse stillingar fra hausten 2012 deltatt i eit rettleiingsprogram (NyTi). Dette er eit program som retter seg mot undervisningsrelatert rettleiing for og med nytilsette. Det betyr at rettleiinga skal vere tett på og raskt på undervisningspraksisen til den enkelte nytilsette. Alle rettleiarane i NyTi har gjennomført studiar i Profesjonell rettleiing.

Strategi 2017 for Universitetet i Stavanger fokuserer på god undervisningskvalitet gjennom utvikling og utprøving av relevante og nye undervisningsformer som inkluderer digitale læringsplattformer. Det er forventa at den som blir tilsett støttar opp om dette, deltar i andre aktivitetar ved fakultetet og kan påta seg oppgåver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.

Brosjyre for NyTi  (norsk) (pdf)

Brosjyre for NyTi (engelsk) (pdf)


Sist oppdatert av Elin Nyberg (28.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol