• Studenter i auditorium

  Nytt spennende tilbud til deg som underviser på UiS

  (03.11.2016) Surfing på nettet og oppdatering på sosiale medier er bare noe av det dagens universitetslærere må konkurrere med. Større undervisningsgrupper kan også være en utfordring. Nå lanseres skreddersydd veiledning i hvordan du holder på oppmerksomheten og maksimerer undervisningen under endrede forhold.

   
 • Flipped classroom

  Workshops «omvendt undervisning/flipped classroom»

  (29.08.2016) En arbeidsgruppe bestående av representanter fra NETTOP, IGIS/HF, IT-avdelingen og Uniped ønsker høsten 2016 å tilby workshops med temaet omvendt undervisning/flipped classroom, for interesserte kollegaer ved UiS. Vi håper at et slikt konkret tiltak vil ha appell som både inspirasjonskilde og som praktisk eksempel.

   
 • Underviser og studenter

  Slik kan studentene lære mer

  (22.08.2016) Studenter bør gjøres medansvarlige for undervisningen, mener forskere i universitetspedagogikk ved Universitetet i Stavanger.

   
 • Halvdagsseminar

  Seminarer om digitale løsninger på UiS

  (07.06.2016) - Vi er her for å støtte dere i deres egen undervisning, var mantraet på de digitale halvdagsseminarene for de ansatte på UiS. Underdirektør Atle løkken fra NETTOP-UIS, presenterte en av de støttefunksjonene ved UiS som var representert på seminaret.

   
 • Illustrasjonsfoto

  Interessert i å bruke digitale verktøy i din undervisning?

  (01.04.2016) Vet du hvilke muligheter du har til å heve din kompetanse, i tillegg til å få hjelp til å produsere digitale læringsressurser her på UiS? UNIPED, IT, Universitetsbiblioteket og NETTOP-UIS inviterer til digitale halvdagsseminarer på alle fakultetene.

   
 • Dosent Brit Hanssen, fra HF, IGIS, Prodekan for undervisning ved SV, Eva Torborg Hærem, rådgiver ved HR-avdelingen, Kjetil Kiil Halvorsen, og Ny leder av Uniped ved UiS, Vegard Moen, og prorektor Dag Husebø.

  Velkommen til nasjonal konferanse om undervisning og læring i høyere utdanning

  (01.03.2016) De fremste forskerne på universitetspedagogikk i Norge deltar på den nasjonale nettverkskonferansen i universitet- og høgskolepedagogikk som avholdes på UiS fra 2.–4. mai. Arrangementskomiteen ønsker velkommen.

   
 • Jan Frick (f.v.), Dag Husebø, Thomas Laudal og Vegard Moen.

  Ønsker skreddersydd undervisning

  (28.01.2016) Prorektor Dag Husebø står i spissen for en UiS-delegasjon som skal lære mer om hvordan studentenes digitale praksis kan bidra til å utvikle nye og innovative måter å undervise på.

   
 • Prosjekt som omhandler omvendt klasserom.

  Ønsker å teste ut «omvendt klasserom» i egen undervisning

  (18.12.2015) Faglærere ved UiS skal bruke digitale hjelpemidler og aktiv studentundervisning i et prosjekt som omhandler konseptet «omvendt klasserom». Nylig fikk prosjektet innvilget 350.000 kroner i støtte av Norgesuniversitetet.