Studentutveksling UT - prosess


Detaljert oversikt på informasjonen studentene får fra Internasjonalt kontor (IK) og Fakultet/Institutt i prosessen før, under og etter utveksling.

Før søknad om utveksling

Fakultet/institutt

 • Bidra med informasjon om faglig anbefalte læresteder for de enkelte studieprogrammene på Hvor og når kan jeg reise? - sidene.
 • Informasjon til sine studentgrupper om utvekslingstilbud. IK oppfordrer til informasjonsmøter institutt-/programvis og deltar gjerne. 

Internasjonalt kontor

Etter søknad om utveksling

Fakultet/institutt​

 • Veilede søkere ift. rammen for studentuveksling og valg av emner.
 • Behandle søknad om forhåndsgodkjenning av emner.
 • Enkelte fakultet/institutt inviterer til workshop hvor studentene kommer sammen og skriver søknand om forhåndsgodkjenning av emner. 

Internasjonalt kontor

Underveis i utvekslingsoppholdet

Fakultet/institutt​

 • Studiekonsulent sender ut standard epost med spørsmål om hvordan det går og minner om at eventuelt nye emner også må forhåndsgodkjennes.
 • Studiekonsulent behandler søkander om forhåndsogdkjenning av emner dersom endringer etter ankomst. 
 • Studiekonsulent sørger for at studenter på utveksling får viktig informasjon som også kan gjelder dem (f.eks informasjon om bacheloroppgaveskriving til studenter som er på utveksling 5. semester.) 

Internasjonalt kontor

 • E-post med påminnelse om hva de må huske på underveis
 • Bistå studentene med generelle spørsmål knyttet til avvikling/avslutning av utenlandsoppholdet.
 • E-post til alle der vi ber dem om å sende inn elektronisk rapport om sine erfaringer

Etter utvekslingsoppholdet

Fakultet/institutt​

 • Behandler søknad om endelig innpass av emner (FS og vedtak)

Internasjonalt kontor

 • Studenten er selv ansvarlig for å innhente oppnådde resultater/karakterutskrift fra utvekslingsoppholdet sitt. Resultatene sendes sammen med søknad om endelig godkjenning til instituttet, som registrerer disse i FS
 • Erasmus+ studenter får utbetalt reststipend

Sist oppdatert av Marianne Høie (02.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Prosess - årshjul


Årshjul studentutveksling (pdf)

Prosess - årshjul


Årshjul studentutveksling (pdf)