Utveksling for ansatte


Både vitenskapelig og administrativt ansatte kan reise på utveksling gjennom samarbeidsavtaler inngått mellom UiS og partnerinstitusjoner eller organisasjoner i utlandet.

Disse sidene gir informasjon om mobilitet for ansatte. Dette er organisert i ulike ordninger, de mest vanlige er ERASMUS+  og NORDPLUS for utveksling i Europa eller Norden. Se i kolonnen til høyre for detaljer om ordningene. Stipendene blir utlyst på nyhetssidene for ansatte. Utvekslingsstipendene som tilbys ansatte er å regne som tilskudd til å dekke kostnader ved en tjenestereise. Forskningsmobilitet inngår ikke i disse stipendordningene. Se Forskning for mer info.

ERASMUS+
Ansattmobilitet
ERASMUS+
Undervisningsmobilitet
Staff Exchange
Weeks
Sikkerhet
på reisen

 


Sist oppdatert av Trym Holbek (09.06.2015)

Skriv ut artikkel print symbol