Midler fra UiS gjennom fakultetene


UiS tilbyr støtte for utreisende forskere gjennom fakultetenes prioriteringer.

Støtte til Ph.D-mobilitet

Doktorgradskandidater som er tatt opp ved UiS sine egne doktorgradsprogram kan søke om mobilitetsstipend for forskningsopphold fra tre til seks måneders varighet ved anerkjente utenlandske institusjoner. Søknad sendes til forskerutdanningskoordinator ved ditt fakultet.


Fakultære midler

Det humanistiske fakultet (HUM)

Kontaktperson: Marianne Trå, seniorrådgiver, tel. 51 83 15 17

  • Insentivmidler til forskermobilitet (min. 1 måned). Årlig utlysning på ansattes nettsider, samt på epost. Det forutsettes at man har søkt/søker ekstern finansiering der det er mulig.
  • Internasjonaliseringsmidler egen enhet: Noen av enhetene har også egne insentivmidler til internasjonalisering/utenlandsopphold (bla. Lesesenteret). Sjekk ut eventuelle muligheter på egen enhet: Kontakt: Kontorsjef eller institutt-/senterleder.
  • Forskningstermin - Prosjekter som har utenlandsopphold tillegges vekt ved søknad, jf. kriteriene for forskningstermin.

 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)

Kontaktperson: Marianne Gjerlaugsen, rådgiver, tel. 51 83 15 69

  • Forskningstermin - en periode under forskningstermin kan inneholde mobilitet på min. 3 måneder.

 

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN)

Konaktperson: Elisabeth S. Fiskå, seniorrådgiver, tel. 51 83 17 30

  • Forskningstermin - en periode under forskningstermin kan inneholde mobilitet på min. 3 måneder.

Sist oppdatert av Trym Holbek (06.11.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Campus bygg