EØS-fondenes mobilitetsmidler


EØS-fondene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa og styrking av bilaterale relasjoner med en rekke EU-land. Mobilitetsmidler finnes både gjennom EØS Forskningsprogram og EØS Stipendfondprogram.

EØS Forskningsprogram

Forskningsprogrammet er beregnet på bilateralt samarbeid mellom forskningsinstitusjoner i Norge og en av de følgende seks landene: Estland, Latvia, Polen, Tsjekkia, Ungarn og Romania. NFR er nasjonalt kontaktpunkt for norske miljøer som er interesserte i slikt samarbeid.

EØS Forskningsprogramnettsider hos Forskningsrådet

EEA Grants Research programme


EØS Stipendfond

Stipendfond er konkret innrettet mot mobilitet av forskere og andre ansatte, samt institusjonelt samarbeid på systemnivå. Det er 10 land med i ordningen: Bulgaria, Tsjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Spania. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er nasjonalt kontaktpunkt for forskere som er interesserte i mobilitetsstipend.

EØS Stipendfond hos Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

EEA Grants Scholarships


Sist oppdatert av Trym Holbek (16.06.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
EØS mobilitet

Kontaktperson for EØS Forskningsprogram:

Kyrre Aas, seniorrådgiver
Forsknings- og Innovasjonsavdelingen
Tel. 51 83 30 36


Kontaktperson for EØS Stipendfond:

Trym N. Holbek, rådgiver
Internasjonalt kontor
Tel. 51 83 13 22