Utreisende mobilitet


Dette er startsiden for deg som planlegger utreise for forskningsarbeid, og trenger støtte til å finne hvilke midler som er aktuelle for deg og hvem du kan kontakte for mer veiledning.

Universitetet i Stavanger har egne støttemidler for utreisende forskere. I all hovedsak er disse knyttet til fakultetenes strategiske satsninger og følger årlige prioriteringer i budsjettene.

Eksterne midler er støtte til forskermobilitet fra nasjonale og internasjonale organisasjoner. Noen er åpne for individuell søknad, andre må søkes gjennom institusjonelle ordninger.

Velg en av lenkene nedenfor for å komme videre.

Midler fra UiS gjennom fakultetene

Eksterne
midler

 


Sist oppdatert av Trym Holbek (25.06.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Forskermobilitet


Interne retningslinjer om utbetaling av stipend (UiS Økonomihåndbok)


For kontaktpersoner, se under de enkelte ordningene.