NORPART


Det overordnede målet med The Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation - NORPART er å styrke kvaliteten i høyere utdanning i Norge og utviklingsland gjennom utdanningssamarbeid og gjensidig studentmobilitet på Master og PhD nivå .

Ny utlysning: 

NORPART-utlysningen finnes på SIU sine nettsider.  For mer informasjon eller spørsmål ta kontakt med Magdalena Brekke (Institusjonskoordinator for NORPART) eller med Internasjonalt kontor sine internasjonale koordinatorer .

Søknadsfrist: 31.05.2018 kl. 15:00

Bistand:

Internasjonalt kontor vil ha tilgang til alle søknader som opprettes i SIUs søknadsdatabase espresso, og vil bistå potensielle søkere med informasjon og rådgivning i søkeprosessen, og gjennomlesning av søknader etter ønske og kapasitet. Kontaktpersoner fra IK bør involveres i mulige søknader på et tidlig tidspunkt for råd om etablerte rutiner og frister for utveksling av studenter, og mottaksapparat for utvekslingsstudenter som kommer til UiS.

NORPART  er først og fremst et program for internasjonalt samarbeid og mobilitet, i motsetning til NORHED som er et kapasitetsbyggingsprogram forvaltet av Norad. NORPART erstatter Kvoteordningen, som er under utfasing fra studieåret 2016/17. 

Det foreligger en liste over 39 land, som alle er blant samarbeidslandene for norsk bistand. Listen over land tar utgangspunkt i fokuslandene for norsk utviklingssamarbeid samt utviklingsland med utstrakt eksisterende akademisk samarbeid med Norge. 

Aktiviteter

Studentmobilitet begge veier blir sentralt. Eksempler på aktiviteter som skal bidra til å styrke programmets mål kan være:

 • Studieopphold på master- og ph.d.-nivå på over tre måneder
 • Samarbeid om læreplanutvikling og utvikling av felles emner og/eller grader
 • Utvikling og gjennomføring av intensive kurs, feltkurs, sommerskoler o.l. på under 3 måneder
 • Felles undervisning og veiledning
 • Nettverks- og formidlingsaktiviteter
 • Samarbeid med andre sektorer om studentpraksis
 • Systemer for godkjenning og innpassing av utdanning

Programmet finansierer ikke utveksling på bachelornivå, forskning og forskningsutstyr.

Utlysningstekst er publisert på www.siu.no/norpart

Programmet skal føre til:

 • styrkede partnerskap for utdanning og forskning mellom utviklingsland og Norge

 • økt kvalitet og internasjonalisering av studieprogram ved deltakende institusjoner

 • økt mobilitet av studenter fra utviklingsland til Norge, inkludert mobilitet i tilknytning til praksis

 • økt mobilitet av studenter fra Norge til utviklingsland, inkludert mobilitet i tilknytning til praksis


Sist oppdatert av Magdalena Brekke (26.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol