ERASMUS+


ERASMUS+ er EU sitt utdanningsprogram for perioden 2014-2020, og slår sammen EU sine tidligere programmer for utdanning, ungdom og idrett. Mange nye muligheter er åpnet for studenter og ansatte i høyere utdanning, og det legges spesielt vekt på å utvikle gode tverrsektorielle forbindelser gjennom aktivitetene i programmet.


Kilde: EU-kommisjonen

Studenter og ansatte ved UiS kan delta i Erasmus+ gjennom å søke om individuelle læringsmobilitetsstipender eller i samarbeidsprosjekter mellom institusjoner og organisasjoner i andre europeiske land. Mer informasjon finner du ved å velge ett av temaene nedenfor:

Key Action 1:
Individuell læringsmobilitet

Utveksling / Global Mobilitet /
Fellesgrader

Key Action 2:
Samarbeid for innovasjon og god praksis

Strategiske partnerskap / Kunnskapsallianser / Kapasitetsbygging

Key Action 3:
Policyutvikling

Jean Monnet
Actions

 

ANSATTE KAN SØKE OM MOBILITETSMIDLER HER

 

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet  er nasjonalt kontor for ungdomsdelen av det nye programmet (nåværende Aktiv Ungdom).


Sist oppdatert av Bjarte Hoem (28.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol