Statistikk


Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) er et datavarehus som inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget for styringen av universiteter og høgskoler i Norge

I DBH kan kan en finne statistikk om:

 

Søkere, rekruttering, studenttall, eksamener, studiepoeng, karakterer, studietilbud, opptak

 

Nye avtaler, totalt antall avtaler, avlagte doktorgrader, gjennomstrømning

 

Publikasjonspoeng, forfatterpoeng, andel av poeng, periodikaartikler, antologiartikler

 

Årsverk, gjennomsnittsalder, aldersintervall, mobilitet, antall tilsatte
 

Resultatregnskap, tertialdata, konsernregnskap, budsjettforslag
 

Arealer, leieforhold
 


Sist oppdatert av Heidi Fosse Mathisen (16.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol