Søk prosjektetableringsstøtte til Erasmus+ prosjekter!


Nå kan du søke prosjektetableringsstøtte til større prosjekter under Erasmus+. Søknadsfrist er 3. september 2018.

Ønsker du å utvikle et prosjekt innen sentraliserte tiltak under Erasmus+ ? Nå kan du søke om prosjektetableringsstøtte (PES) for 2018.

Søknadene vurderes fortløpende av SIU, og søkere oppfordres til å sende PES-søknad til SIU så snart et planlagt Erasmus+ prosjekt begynner å ta form.

Siste frist for å sende søknad er 3. september 2018 kl. 15.00 (norsk tid).

Om prosjektetableringsstøtten
SIU tilbyr inntil 100.000 NOK i prosjektetableringsstøtte pr prosjekt til dekning av lønnskostnader, reiser, møtekostnader og ekstern assistanse og rådgivning knyttet til søknadsforberedelser.

Organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle et prosjekt innenfor noen av de følgende sentraliserte tiltakene under Erasmus+ kan søke om støtte:

  • Kunnskapsallianser 
  • Sektorallianser
  • Kapasitetsbygging
  • Fellesgrader
  • Jean Monnet
  • Idrett
  • Policy

Kontaktfakultetskoordinatorene i Internasjonalt kontor eller SIU direkte om du har spørsmål.

Informasjon og inspirasjon til kapasitetsbygging

(Engelsk versjon)


Sist oppdatert av Trym Holbek (11.06.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Erasmus pluss logo
SIU logo
Utdanning

På disse sidene ligger informasjon og regelverk knyttet til utdanning og studieadministrasjon. Målgruppen er studieadministrativt personale.