Lansering av studieadministrativ veileder 1. mars


I dag lanseres en studieadministrativ veileder. Den finner du under fanen Utdanning, under Studieadministrasjon. Her skal du finne svar på det du lurer på når det gjelder studieadministrativt arbeid.

Utdanningsavdelingen har i høst gjennomgått og oppdatert nettsidene sine. Det er blitt laget et nytt oppsett, der informasjon vedrørende studieadministrativt arbeid er blitt samlet i en veileder. Her er det lagt til nye dokumenter, blant annet flere prosessbeskrivelser enn det som fantes tidligere.

Utdanningsdirektør Veslemøy Hagen er veldig fornøyd med arbeidet som er gjort.
- Det er blitt foretatt en grundig gjennomgang av informasjonen som avdelingen gir. En studieadministrativ veileder fremmer likebehandling, besvarer spørsmål som flere lurer på og er et viktig verktøy for god kvalitet i saksbehandlingen, sier hun.
Utdanningsdirektøren vil særlig takke Ingrid Stokkeland og Heidi Fosse Mathisen som i samarbeid med Internasjonalt kontor, Enhet for studentservice, Studieadministrativt forum og Strategi- og kommunikasjonsavdelingen har fått veilederen på plass.

Utdanningsdirektøren understreker at veilederen vil være et levende dokument som er under kontinuerlig utvikling. Forslag til forbedringer mottas med takk. Det vil etter hvert under hver artikkel være en kontaktperson å henvende seg til.
Foreløpig kan Ingrid Stokkeland og Heidi Fosse Mathisen kontaktes for spørsmål og andre henvendelser. 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (28.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Utdanning

På disse sidene ligger informasjon og regelverk knyttet til utdanning og studieadministrasjon. Målgruppen er studieadministrativt personale.