90 millioner til prosjekter som kan gi flere studenter fra sør


Mangler du midler til samarbeid? SIU lyser ut 90 nye millioner som skal gå til prosjekter som stimulerer til utveksling og samarbeid mellom institusjoner i Norge og det globale sør. 39 land er på NORPART partnerliste - er du interessert i ett av dem, ta kontakt med internasjonalt kontor.

NORPART støtter akademisk samarbeid og studentmobilitet mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og partnerlandene, basert på felles akademiske interesser. Studentmobilitet gjennom akademiske partnerskap er et kjerneelement i programmet.

Utlysningen 2018 er åpen for femårige prosjekt 2019-2023 med budsjett opptil NOK 5 millioner per prosjekt. Søknadene skal forberedes i samarbeid med hovedpartner institusjon i Norge og hovedpartner institusjon i partnerland. 

Søknadsfrist er 31. mai 2018 kl. 15.00.Søknadene leveres elektronisk gjennom SIUs online databasesystem Espresso. Søkere er invitert til å delta på et webinar 8. mars kl. 13.00-14.00. Mer informasjon om hvordan du får tilgang til webinaret blir gjort tilgjengelig på www.siu.no/norpart.Søkere kan forvente svar på søknaden i november 2018.

Det er 39 land som omfattes av NORPART samarbeid

  • Listen over land tar utgangspunkt i fokuslandene for norsk utviklingssamarbeid samt utviklingsland med utstrakt eksisterende akademisk samarbeid med Norge. 
  • Land som har sendt flere kvotestudenter til Norge årlig de siste fem årene er inkludert i listen. 

Hva gir NORPART støtte til?

  • Studieopphold på master- og ph.d.-nivå på over tre måneder.
  • Samarbeid om læreplanutvikling og utvikling av felles emner og/eller grader
  • Utvikling og gjennomføring av intensive kurs, feltkurs, sommerskoler o.l. på under 3 måneder
  • Felles undervisning og veiledning
  • Nettverks- og formidlingsaktiviteter
  • Samarbeid med andre sektorer om studentpraksis
  • Systemer for godkjenning og innpassing av utdanning

Programmet finansierer ikke utveksling på bachelornivå, forskning og forskningsutstyr som ikke er knyttet til master og ph.d.-kandidatene.

Internasjonalt kontor (Magdalena Brekke) er kontaktpunkt for NORPART ved UiS og vil ha tilgang til alle søknader som opprettes i SIUs søknadsdatabase Espresso. Vi vil bistå potensielle søkere med informasjon og rådgivning i søkeprosessen, og gjennomlesning av søknader etter ønske og kapasitet.

Mer informasjon om NORPART finner du på SIU sine netsider 

Se også gjerne Artikkel i Khrono (24.februar 2018).


Sist oppdatert av Magdalena Brekke (01.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Utdanning

På disse sidene ligger informasjon og regelverk knyttet til utdanning og studieadministrasjon. Målgruppen er studieadministrativt personale.