Veiledning for anskaffelser


Før du bestiller en vare eller tjeneste i UiS sitt navn vær sikker på at du har fullmakt til å bestille og at det er budsjettmessig dekning for anskaffelsen. Dette kan du avklare med administrativ leder på ditt fakultet/enhet.

Kjøp inntil kr. 500.000,- eks. mva skal skje lokalt ved den enkelte enhet og skal så langt det er mulig være basert på konkurranse.

Ved kjøp over kr. 500.000,- eks. mva skal sentral innkjøpsfunksjon kontaktes på et så tidlig tidspunkt som mulig. Dette gjelder enkeltkjøp. Kjøp innenfor områder der vi har rammeavtaler kan skje fortløpende og uten at sentral innkjøpsfunksjon kontaktes. Bestillinger skal i regelen være skriftlige ved brev, telefax eller e-post.

Denne lenken (word, 3548 kb) viser en skjematisk oversikt over aktivitetene i forbindelse med anskaffelse av varer og tjenester til UiS.

Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (17.11.2007)

Skriv ut artikkel print symbol