Valg av kjøpsform - anskaffelsesprosedyrer


Lov og forskrift om offentlige anskaffelser slår fast at hovedregelen for kjøp over terskelverdiene er åpen anbudskonkurranse. Ved denne prosedyre er det forhandlingsforbud.

Andre mulige kjøpsformer for kjøp over terskelverdiene er:
* Begrenset anbudskonkurranse med prekvalifisering av leverandører
* Konkurranse med forhandlinger når vilkårene i §4-2 og § 4-3 er oppfylt

Under EØS/WTO terskelverdiene:
* Her står man fritt til å velge mellom åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger.
* Direkte kjøp når vilkårene i §11-2 er oppfylt

Kunngjøringen skal angi på hvilket grunnlag beslutningen om valg av tilbud tas, hvor enten laveste pris eller beste totaløkonomiske løsning skal velges.

Sentralt innkjøp har oversikt over når de forskjellige kjøpsformer kan benyttes.

Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (17.11.2007)

Skriv ut artikkel print symbol