Tidsfrister ved kunngjøring av offenlige anskaffelser


I forbindelse med kunngjøring av en konkurranse over terskelverdiene (EØS-konkurranse) gjelder regler knyttet til tidsfrister. Hovedregelen er at leverandørene skal ha 52 dager til utarbeidelse av tilbud. Denne fristen løper fra datoen Norsk Lysingsblad kunngjør konkurransen.

Her finner du oversikt over gjeldende tidsfrister.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (06.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol