Melding om tildelingBeslutning om hvem som skal tildeles kontrakt skal meddeles til alle deltakerne i rimelig tid før kontrakt inngås. Meddelelsen skal være skriftlig og gis samtidig til deltakerne. Det skal gis en begrunnelse for valget slik at leverandørene kan vurdere om valget har vært saklig og forsvarlig og i samsvar med angitte tildelingskriterier. Det skal angis minimum 10 dages frist til å klage over beslutningen. Se forskriften §§ 13(1) og 22-3(1) sammenholdt §§ 11-14(1) og 20-16(1).

De standardiserte brevene, en utgave som gis til den som tildeles kontrakt og en utgave som gis til de som ikke nådde fram, skal hvis riktig utfylt være i overenstemmelse med regelverket.

Standardisert brev til dem som tildeles kontrakt (word, 127 kb)
Standardisert brev til dem som ikke blir tildelt kontrakt (word, 127 kb)

Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (09.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol