Kunngjøring av anskaffelser


Alle anskaffelser over kr. 500.000 eks. mva samt uprioriterte tjenester må kunngjøres nasjonalt i DOFFIN-databasen (database for offentlige innkjøp i Norge). Anskaffelser over kr. 1.7 million eks. mva må i tillegg kunngjøres i EUs database for offentlige innkjøp, TED-databasen (Tenders Electronic Daily).

Det er utarbeidet standardiserte skjema for kunngjøring av innkjøp. Utfylt skjema sendes til Norsk Lysingsblad som kunngjør konkurransen, oversetter kunngjøringsteksten (gjelder kun for anskaffelser over terskelverdiene), samt videresender kunngjøringen til TED-databasen og Official Journal.

For alle tildelte kjøp over terskelverdiene gjelder kravet om at man skal kunngjøre kontraktstildeling i Norsk Lysingsblad senest 48 dager etter at kontrakstildelingen er foretatt.

LOA kapittel 6 - Krav til kunngjøring - gir utfyllende regler om kunngjøring.

Kunngjøringsskjemaene og mer informasjon finner du på Norsk Lysingsblads hjemmeside.

Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (17.11.2007)

Skriv ut artikkel print symbol