Habilitetsskjema


En tredjeperson eller et klageorgan skal kunne få en god forståelse av oppdragsgivers upartiskhet ved innkjøp, jf. forskriften § 3-1(7). For å sikre etterprøvbarhet på dette området, skal det derfor for alle innkjøp over kr. 100 000 fylles ut vedlagte habilitetsskjema.
Dette skal gjøres av alle som deltar i forberedelser av innkjøpet og/eller er med å vurderer hvem som skal få kontrakt.

Habilitetsskjema (word, 27 kb)
Vedlegg til habilitetsskjema (word, 24 kb)

Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (09.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol