Begrenset anbudskonkurranse


Anskaffelsesprosedyren 'begrenset anbudskonkurranse' må gjennomføres i 2 trinn, kvalifisering og tilbud. Prosedyren innebærer at man foretar en utvelgelse/reduksjon av antall tilbydere, basert på kvaliteten av forhåndsspesifiserte kvalifikasjonskrav, før man ber om tilbud.

Denne anskaffelsesprosedyre benyttes især når det finnes et stort antall leverandører i markedet, og det er ønskelig å begrense antall tilbud til et håndterbart - men fremdeles konkurransedyktig antall.

Vedlagt ligger UiS maler for gjennomføring av konkurransen. I tillegg til selve forespørselsdokumentene skal alltid UiS sine standard innkjøpsvilkår legges med konkurransegrunnlaget.

Tekst som er merket med rødt skal fylles ut av bruker.

Standard følgeskriv; prekvalifisering - til tilbydere (word, 125kb).
Informasjon til leverandør; kvalifikasjonsdokument - til tilbyderne (word, 184kb).
Standard følgeskriv; forespørsel - til tilbydere (word, 125kb).
Informasjon til leverandør; konkurransegrunnlag - til tilbyderne (word, 184kb).

For alle anskaffelsesprosedyrene gjelder det at AKS-89 - alminnelige kontraktvilkår for statlige anskaffelser - skal legges ved konkurransegrunnlaget når det sendes til tilbyderne. AKS-89 finner du her (word, 53kb).

Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (17.11.2007)

Skriv ut artikkel print symbol