Konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring


Anskaffelsesprosedyren 'konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring' kan kun anvendes i spesielle tilfeller.

Vilkårene for anvendelse av konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring er spesifisert i LOA § 4-3.

Vedlagt ligger UiS maler for gjennomføring av konkurransen. I tillegg til selve forespørselsdokumentene skal alltid UiS sine standard innkjøpsvilkår legges med konkurransegrunnlaget.

Tekst som er merket med rødt skal fylles ut av bruker.

Standard følgeskriv; forespørsel - til tilbydere (word, 125kb).
Informasjon til leverandør; konkurransegrunnlag - til tilbydere (word, 192kb).

For alle anskaffelsesprosedyrene gjelder det at AKS-89 (Alminnelige kontraktvilkår for statlige anskaffelser) skal legges ved konkurransegrunnlaget når det sendes til tilbyderne. AKS-89 finner du her (word, 53kb).

Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (17.11.2007)

Skriv ut artikkel print symbol