Åpen anbudskonkurranse - norsk


Anskaffelsesprosedyren åpen anbudskonkurranse er hovedregelen for anskaffelser som overstiger EØS-terskelverdien. Her har man ikke anledning til å forhandle med tilbyderne.

Vedlagt ligger UiS maler for gjennomføring av konkurransen. Statens standard innkjøpsvilkår er en del av konkurransegrunnlaget.

Tekst som er merket med rødt skal fylles ut av bruker.

Standard følgeskriv; forespørsel - til tilbyderne (word, 124kb).
Informasjon til leverandør; konkurransegrunnlag - til tilbyderne (word, 193kb).
For alle anskaffelsesprosedyrene gjelder det at AKS-89 (Alminnelige kontraktvilkår for statlige anskaffelser) skal legges ved konkurransegrunnlaget når det sendes til tilbyderne. AKS-89 finner du her (word, 53kb).

Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (17.11.2007)

Skriv ut artikkel print symbol