• Begrenset anbudskonkurranse

  (17.11.2007) Anskaffelsesprosedyren 'begrenset anbudskonkurranse' må gjennomføres i 2 trinn, kvalifisering og tilbud. Prosedyren innebærer at man foretar en utvelgelse/reduksjon av antall tilbydere, basert på kvaliteten av forhåndsspesifiserte kvalifikasjonskrav, før man ber om tilbud.


 • Konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring

  (17.11.2007) Anskaffelsesprosedyren 'konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring' kan kun anvendes i spesielle tilfeller.


 • Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring

  (17.11.2007) Anskaffelsesprosedyren 'konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring' kan kun anvendes i spesielle tilfeller.


 • Åpen anbudskonkurranse - engelsk

  (17.11.2007)  nse? er hovedregelen for anskaffelser som overstiger EØS-terskelverdien. Her har man ikke anledning til å forhandle med tilbyderne.


 • Begrenset anbudskonkurranse - engelsk

  (17.11.2007) Anskaffelsesprosedyren 'begrenset anbudskonkurranse' må gjennomføres i 2 trinn, kvalifisering og tilbud. Prosedyren innebærer at man foretar en utvelgelse/reduksjon av antall tilbydere, basert på kvaliteten av forhåndsspesifiserte kvalifikasjonskrav, før man ber om tilbud.


 • Åpen anbudskonkurranse - norsk

  (17.11.2007) Anskaffelsesprosedyren åpen anbudskonkurranse er hovedregelen for anskaffelser som overstiger EØS-terskelverdien. Her har man ikke anledning til å forhandle med tilbyderne.