Retningslinjer for innkjøp


Universitetet i Stavanger kjøpte i 2007 varer og tjenester for ca. 285 millioner kroner (inkl. husleie). Det er både i det offentliges og de enkelte institusjoners interesse å planlegge og gjennomføre anskaffelser for å sikre mest mulig effektiv ressursbruk i alle ledd.

Retningslinjer for innkjøp, revisjon 04, er godkjent av universitetsdirektøren. De omhandler planlegging og gjennomføring av anskaffelser ved universitetet.

Retningslinjer for innkjøp

 


Sist oppdatert av Espen Haavardsholm (29.07.2008)

Skriv ut artikkel print symbol