Grafisk profil ved UiS


En samlet grafisk profil er med på å skape en felles identitet for UiS som er viktig for å presentere universitet som en seriøs og relevant utdanningsinstitusjon. Profilen er felles for alle avdelinger i organisasjonen, og skal sikre et enhetlig og profesjonelt inntrykk av UiS over tid.

Profilmanual

Profilen består av logo, farger, typografi og grafiske elementer. Profilmanualen inneholder eksempler og bruksanvisning for hvordan profilen skal brukes. Den har også logos og powerpointpresentasjoner til nedlastning, samt lenke til bestilling av rollups, brosjyrer og visittkort. Utfylt mal for visittkort legges ved bestilling i innkjøpsportalen.

Retningslinjer

Presentasjon av korrekt bruk av grafisk profil for fakulteter og institutter

Rammeavtaler

Trykksaker: Bodoni trykkeri. Kontaktperson: Kjersti Elisassen Helle, kjersti@bodoni.no

Profileringsartikler, f.eks tøy, penner og gaver: Gosh! Respond. Kontaktperson: Tom Ruben Holter, tom-ruben@respond.no

Reklamebyrå: Fasett. Kontaktperson: Pål Hjort Berge, pal@fasett.no


Sist oppdatert av Susanna King (17.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Illustrasjonsbilde penner og brosjyrer