Forskningsutvalgets sammensetning


  •  Rektor leder utvalget - Prorektor er møtende vara
  • Universitetsdirektøren er fast medlem - Strategi- og kommunikasjonsdirektør er møtende vara
  • Dekanene er faste medlemmer - Prodekanene for forskning er møtende vara
  • Direktør ved Arkeologisk museum er fast medlem - Forskningssjef ved AM er møtende vara
  • Administrerende direktør i IRIS er fast medlem - Personlig vara oppnevnes fra IRIS
  • Leder av ph.d-kandidatenes interesserorganisasjon er fast medlem - Nestleder av ph.d.-kandidatenes interesseorganisasjon er personlig vara

Forskningsdirektør og utdanningsdirektør er sekretærer for utvalget. Forskningsdirektør er innstillende myndighet i saker som angår forskning, og utdanningsdirektøren er innstillende myndighet i saker som angår ph.d.-utdanningen. Direktør for EU-fagenheten har møte- og talerett.
 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (23.11.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
MØTEPLAN FOR FORSKNINGSUTVALGET

Våren 2018:
19. mars

Høsten 2018:
20. August (ekstraordinært møte)
3. September
12. November