Forskningsutvalget


Sentralt forskningsutvalg og sentralt doktorgradsutvalg ble i oktober 2011 slått sammen til forskningsutvalget.

Universitetsstyret vedtok i styremøte 27.10.11 i sak US 126/11 følgende:

  • Universitetsstyret etablerer forskningsutvalget, og vedtar forslag til mandat og sammensetning
  • Universitetsstyret ber om at forskningsutvalgets mandat vurderes og eventuelt revideres ett år etter etableringen.

Forslaget om sammenslåing av de to utvalgene hadde i forkant blitt vedtatt i møte i sentralt forskningsutvalg 26.09.11 og i sentralt doktorgradsutvalg 4.10.11.


Sist oppdatert av Gry Sørås (13.01.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
MØTEPLAN FOR FORSKNINGSUTVALGET

Våren 2018:
19. mars

Høsten 2018:
20. August (ekstraordinært møte)
3. September
12. November