Innkallingar, saksdokument og møtebøker 2015


Her finn du innkallingar, saksdokument og møtebøker for Utdanningsutvalet i 2015

Onsdag 11. november 2015

Innkalling, saksliste og saksdokument (pdf, 3,5 mB)

Fylgjande saker er ettersende innkallinga:

UU 41/15 Revisjon av eksamensforskrifta
UU 45/15 Endring av namn på bachelor- og masterprogram i Byutvikling og urban design
Vedlegg UU 43/15 Høringsnotat endring i universitets- og høyskoleloven
Vedlegg UU 43/15 Høring - endring i uh-loven (endring i studiekvalitetsforskriften)
UU 48/15 Orienteringssaker - UHR nyhetsbrev 8/15

Møtebok Utdanningsutvalet 11. november 2015

Onsdag 16. september 2015

Innkalling, saksliste og saksdokument (pdf, 18Mb),

Møtebok 16. september 2015 (103 kB)

 

Onsdag 27. mai 2015

Innkalling, sakliste og saksdokument (6,1 mB)

Innkalling, sakliste og saksdokument frå P360

Møtebok 27. mai 2015 (1,4 mB)

 

Onsdag 25. mars 2015

Innkalling, sakliste og saksdokument (3,6 mB)

Møtebok 25. mars 2015 (1,6 mB)

 

Onsdag 11. februar 2015

Innkalling UU 2015 02 11 (310 kB)

Møtebok UU 2014 11 05 (1,2 mB)

UU 03/15 Årsrapport for UU 2014 (1,2 mB)

UU 04/15 Unntak fra emnestørrelse (321 kB)

UU 05/15 Utgreiingsløyve ved fakulteta (14 mB)

UU 06/15 Tverrgåande strategiske prosjekt (1,8 mB)

UU 07/15 Studiebarometeret (1,3 mB)

UU 08/15 Forlenging av Utdanningsutvalet sin periode (1 mB)

UU 09/15 Møteplan for UU 2015 - 2016 (84 kB)

UU 10/15 Orienteringssaker (660 kB)

Møtebok UU 2015 02 11 (1,3 mB)

 

 


Sist oppdatert av Eilef Johan Gard (17.11.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Om utdanningsutvalet

 

Mandat og årshjul
Mandat og samansetjing for utdanningsutvalet

Årshjul

Møte våren 2019
Onsdag 20. februar
Onsdag 10. april
Onsdag 22. mai

Møte hausten 2019
Introduksjonsseminar for nye medlemer onsdag 11. september
Onsdag 25. september: Ordinært møte
Onsdag 13. november: Ordinært møte
Fellesseminar for UU og LU onsdag 4. desember

Møtetid er 09:00 - 11:30. Styrerommet i Arne Rettedals hus.

Innkallingar, saksdokument og møtebøker 2018

Innkallingar, saksdokument og møtebøker 2017

Innkallingar, saksdokument og møtebøker 2016

Innkallinger, saksdokument og møtebøker 2015

Innkallinger, saklister og møtebøker 2014

Møtebøker 2006-2013

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

 

Medlemmer