Innkallingar, saksdokument og møtebøker 2017


Onsdag 8. november 2017

Kl 09.00 - 11.30. Møtet er i rom 401 i Arne Rettedals hus.

Sakliste og saksdokument med vedlegg. Sakene får aktive lenker når dei vert publiserte.

UU 37/17 Godkjenning av innkalling

UU 38/17 Samansetjing av utvalet

UU 39/17 Møtebok frå utdanningsutvalet 13. september 2017

UU 40/17 Strategisk tema: Studiedatavarehuset. Vert presentert i møtet.

UU 41/17 Akkreditering og etablering av studier

UU 42/17 Justering i regelverk for akkreditering og etabering

UU 43/17 Endring av Regler for opptak av elever i videregående skole til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS

UU 44/17 Sensur våren 2017

UU 45/17 Oppfølging av Studiebarometeret 2016

UU 46/17 Undervisingsterminar 2018 – 2019

UU 47/17 Pilot i master I energi, miljø og samfunn ved IMS

UU 48/17 Plan for utvalet sitt arbeid 2018

UU 49/17 Gjennomgang av varslingssystemene ved UiS

UU 50/17 Andre orienteringssaker

UU 51/17 Eventuelt

Møtebok UU 8. november 2017

 

Onsdag 13. september 2017

Kl 09.00 - 11.30. Møtet er i rom 401 i Arne Rettedals hus.

Sakliste og saksdokument med vedlegg. Sakene får aktive lenker når dei vert publiserte.

UU 25/17 Godkjenning av innkalling

UU 26/17 Møtebok frå utdanningsutvalet 23. mai 2017

UU 27/17 Strategisk temasak: Underviserundersøkelsen

UU 28/17 Fordeling av strategiske midler 2018 - utdanning (saken er overført til 34/17 Andre orienteringssaker)

UU 29/17 Endringer i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger

UU 30/17 Studieprogramledelse og studieprogramutvalg

UU 31/17 Kvalitetsmeldingen – utvikling av utdanningsfaglig kompetanse i lys av et helhetlig rekrutterings- og karriereutviklingsperspektiv for vitenskapelig ansatte

UU 32/17 Gjennomgang av varslingssystemene ved UiS

UU 33/17 Gjennomføring av Studiebarometeret 2017

UU 34/17 Andre orienteringssaker

UU 35/17 Eventuelt

Møtebok 13. september 2017

 

Tysdag 23. mai 2017

Dato for møtet er endra frå den opphavlege møteplanen.

Kl 09.00 - 11.30.

Sakliste og saksdokument med vedlegg. Klikk på aktive lenker for å opna sakene.

UU 09/17 Godkjenning av innkalling

UU 10/17 Møtebok frå utdanningsutvalet 15. februar 2017

UU 11/17 Fra formulering til realisering av UiS' strategi. Presentasjon i møtet.

UU 12/17 Retningslinjer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studier - fastsetting

       Vedlegg 12/17 c) Prosedyre for utvikling og søknad om akkreditering og etablering av studier ved UiS

UU 13/17 Revidering av akkreditering 2018

UU 14/17 Oppstartseminar for revidering av studier – utvida fellesseminar

UU 15/17 Retningslinjer for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen

UU 16/17 Retningslinjer for faglig ansvarlig ved eksamensavvikling

UU 17/17 Orientering om retningslinjer for egenbetaling og dekning av utgifter til reise i forbindelse med praksis

UU 18/17 Regler og vilkår for innvilgelse av permisjon fra studiene ved Universitetet i Stavanger- nytt punkt

UU 19/17 Studieportefølje ved UiS - opptak og dimensjonering

UU 20/17 Dekanvedtak om endring, etablering og nedleggjing av studier

UU 21/17 Samordning av universitetets planverk for utdanningsvirksomheten

UU 22/17 Resultater og oppfølging av Studiebarometeret 2016

UU 23/17 Orienteringssaker

UU 24/17 Eventuelt

Møtebok 23. mai 2017

 

Onsdag 15. februar 2017

Sakliste og saksdokument med vedlegg. Klikk på aktive lenker for å opna sakene.

Tidsramme: Kl 09.00 - 10.30

Rom: AR T-401 Styrerommet

Samla innkalling med saksdokument her (612 kB)

Samla innkalling med saksdokument her (pdf 3,5 mB)

UU 01/17 Godkjenning av innkalling

UU 02/17 Godkjenning av møtebok frå 16. november 2016

UU 03/17 Årsrapport for 2016 og plan for 2017

UU 04/17 Møteplan for studieåret 2017 - 2018

UU 05/17 Retningslinjer for akkreditering og tilsyn - undervegsrapport

UU 06/17 Deling av emne på Institutt for kultur- og språkvitenskap

UU 07/17 Orienteringssaker

UU 08/17 Eventuelt

Møtebok 15. februar 2017 (53 kB)

Møtet forset med fellesmøte med læringsmiljøutvalet kl 10.45 - 15.30. Du finn programmet her.


Sist oppdatert av Eilef Johan Gard (17.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Om utdanningsutvalet

 

Mandat og årshjul
Mandat og samansetjing for utdanningsutvalet

Årshjul

Møte våren 2019
Onsdag 20. februar
Onsdag 10. april
Onsdag 22. mai

Møte hausten 2019
Introduksjonsseminar for nye medlemer onsdag 11. september
Onsdag 25. september: Ordinært møte
Onsdag 13. november: Ordinært møte
Fellesseminar for UU og LU onsdag 4. desember

Møtetid er 09:00 - 11:30. Styrerommet i Arne Rettedals hus.

Innkallingar, saksdokument og møtebøker 2018

Innkallingar, saksdokument og møtebøker 2017

Innkallingar, saksdokument og møtebøker 2016

Innkallinger, saksdokument og møtebøker 2015

Innkallinger, saklister og møtebøker 2014

Møtebøker 2006-2013

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

 

Medlemmer