Innkallingar, saksdokument og møtebøker 2017


Onsdag 8. november 2017

Kl 09.00 - 11.30. Møtet er i rom 401 i Arne Rettedals hus.

Sakliste og saksdokument med vedlegg. Sakene får aktive lenker når dei vert publiserte.

UU 37/17 Godkjenning av innkalling

UU 38/17 Samansetjing av utvalet

UU 39/17 Møtebok frå utdanningsutvalet 13. september 2017

UU 40/17 Strategisk tema: Studiedatavarehuset. Vert presentert i møtet.

UU 41/17 Akkreditering og etablering av studier

UU 42/17 Justering i regelverk for akkreditering og etabering

UU 43/17 Endring av Regler for opptak av elever i videregående skole til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS

UU 44/17 Sensur våren 2017

UU 45/17 Oppfølging av Studiebarometeret 2016

UU 46/17 Undervisingsterminar 2018 – 2019

UU 47/17 Pilot i master I energi, miljø og samfunn ved IMS

UU 48/17 Plan for utvalet sitt arbeid 2018

UU 49/17 Gjennomgang av varslingssystemene ved UiS

UU 50/17 Andre orienteringssaker

UU 51/17 Eventuelt

Møtebok UU 8. november 2017

 

Onsdag 13. september 2017

Kl 09.00 - 11.30. Møtet er i rom 401 i Arne Rettedals hus.

Sakliste og saksdokument med vedlegg. Sakene får aktive lenker når dei vert publiserte.

UU 25/17 Godkjenning av innkalling

UU 26/17 Møtebok frå utdanningsutvalet 23. mai 2017

UU 27/17 Strategisk temasak: Underviserundersøkelsen

UU 28/17 Fordeling av strategiske midler 2018 - utdanning (saken er overført til 34/17 Andre orienteringssaker)

UU 29/17 Endringer i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger

UU 30/17 Studieprogramledelse og studieprogramutvalg

UU 31/17 Kvalitetsmeldingen – utvikling av utdanningsfaglig kompetanse i lys av et helhetlig rekrutterings- og karriereutviklingsperspektiv for vitenskapelig ansatte

UU 32/17 Gjennomgang av varslingssystemene ved UiS

UU 33/17 Gjennomføring av Studiebarometeret 2017

UU 34/17 Andre orienteringssaker

UU 35/17 Eventuelt

Møtebok 13. september 2017

 

Tysdag 23. mai 2017

Dato for møtet er endra frå den opphavlege møteplanen.

Kl 09.00 - 11.30.

Sakliste og saksdokument med vedlegg. Klikk på aktive lenker for å opna sakene.

UU 09/17 Godkjenning av innkalling

UU 10/17 Møtebok frå utdanningsutvalet 15. februar 2017

UU 11/17 Fra formulering til realisering av UiS' strategi. Presentasjon i møtet.

UU 12/17 Retningslinjer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studier - fastsetting

       Vedlegg 12/17 c) Prosedyre for utvikling og søknad om akkreditering og etablering av studier ved UiS

UU 13/17 Revidering av akkreditering 2018

UU 14/17 Oppstartseminar for revidering av studier – utvida fellesseminar

UU 15/17 Retningslinjer for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen

UU 16/17 Retningslinjer for faglig ansvarlig ved eksamensavvikling

UU 17/17 Orientering om retningslinjer for egenbetaling og dekning av utgifter til reise i forbindelse med praksis

UU 18/17 Regler og vilkår for innvilgelse av permisjon fra studiene ved Universitetet i Stavanger- nytt punkt

UU 19/17 Studieportefølje ved UiS - opptak og dimensjonering

UU 20/17 Dekanvedtak om endring, etablering og nedleggjing av studier

UU 21/17 Samordning av universitetets planverk for utdanningsvirksomheten

UU 22/17 Resultater og oppfølging av Studiebarometeret 2016

UU 23/17 Orienteringssaker

UU 24/17 Eventuelt

Møtebok 23. mai 2017

 

Onsdag 15. februar 2017

Sakliste og saksdokument med vedlegg. Klikk på aktive lenker for å opna sakene.

Tidsramme: Kl 09.00 - 10.30

Rom: AR T-401 Styrerommet

Samla innkalling med saksdokument her (612 kB)

Samla innkalling med saksdokument her (pdf 3,5 mB)

UU 01/17 Godkjenning av innkalling

UU 02/17 Godkjenning av møtebok frå 16. november 2016

UU 03/17 Årsrapport for 2016 og plan for 2017

UU 04/17 Møteplan for studieåret 2017 - 2018

UU 05/17 Retningslinjer for akkreditering og tilsyn - undervegsrapport

UU 06/17 Deling av emne på Institutt for kultur- og språkvitenskap

UU 07/17 Orienteringssaker

UU 08/17 Eventuelt

Møtebok 15. februar 2017 (53 kB)

Møtet forset med fellesmøte med læringsmiljøutvalet kl 10.45 - 15.30. Du finn programmet her.


Sist oppdatert av Eilef Johan Gard (17.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol