Innkallingar, saksdokument og møtebøker 2018


Onsdag 14. november 2018

Kl 09.00 - 11.30. Møtet er i rom 401 i Arne Rettedals hus.

 

Onsdag 17. oktober 2018

Kl 09.00 - 11.30. Møtet er i rom 401 i Arne Rettedals hus.

 

Onsdag 19. september 2018

Kl 09.00 - 11.30. Møtet er i rom 401 i Arne Rettedals hus.

Sakliste og saksdokument med vedlegg. Sakene får aktive lenker når dei vert publiserte.

UU 23/18 Godkjenning av innkalling

UU 24/18 Møtebok frå utdanningsutvalet 23. mai 2018

UU 25/18 Strategisk tema: Bakgrunnen for gjennomgang av studia 2018
Blir presentert i møtet.

UU 26/18 Akkrediteringer og nedlegginger
Sakframlegget ligger i lenken ovenfor.

Følgende søknader om akkreditering legges fram til behandling:
Masterstudium i jordmorfag m/vedlegg
Master's Degree Programme in Religion, Culture and Society m/ vedlegg
Master's Degree Programme in Applied Data Science m/ vedlegg
Master's Degree Programme in Computational Engineering m/ vedlegg
Master's Degree Programme in Risk Analysis and Governance m/ vedlegg
Master's Degree Programme in City and Regional Planning m/ vedlegg

Følgende søknad om nedlegging legges fram til behandling:
Femårig løp til siviløkonom ved HHUiS

UU 27/18 Endring av navn i studier

UU 28/18 Gjennomgang av studiene 2018 – første rapportering

UU 29/18 Revidering av studiene - plan fra 2019

UU 30/18 Forskrift om opptak til studier og emner

UU 31/18 Fastsetjing av undervisningsterminar for studieåret 2019 – 2020

UU 32/18 Andre orienteringssaker
- NOKUTs institusjonsportal
- Endringar i universitets- og høgskolelova
- Fellesseminaret 2018, orientering i møtet

UU 33/18 Eventuelt

 

Onsdag 23. mai 2018

Kl 09.00 - 11.30. Møtet er i rom 401 i Arne Rettedals hus.

Sakliste og saksdokument med vedlegg. Sakene får aktive lenker når dei vert publiserte.

UU 12/18 Godkjenning av innkalling

UU 13/18 Møtebok frå utdanningsutvalet 7. februar 2018

UU 14/18 Strategisk tema: Oppfylgjing av Studiebarometeret. Presentasjon i møtet.

UU 15/18 Justering av forskrift om studier og eksamen ved UiS.

UU 16/18 Tema for fellesseminar for UU og LU 2018

UU 17/18 Digitale pensumlister

UU 18/18 Dekanvedtak om utredningstillatelse

UU 19/18 Tilsyn med og revidering av studiene i 2018 og 2019 – orientering om pågående prosesser vedtatt av utdanningsutvalget

UU 20/18 Status studiedatavarehuset (Difi-prosjektet). Presentasjon i møtet.

UU 21/18 Andre orienteringssaker

UU 22/18 Eventuelt

Møtebok 23.05.2018

 

Onsdag 7. februar 2018

Kl 09.00 - 11.30. Møtet er i rom 401 i Arne Rettedals hus.

Sakliste og saksdokument med vedlegg. Sakene får aktive lenker når dei vert publiserte.

UU 01/18 Godkjenning av innkalling

UU 02/18 Møtebok frå utdanningsutvalet 8. november 2017

UU 03/18 Strategisk tema: Strategi for digitalisering i høyere utdanning og forskning 2017 – 2021. Saka vert presentert i møtet. Lenke til strategidokumentet.

UU 04/18 Årsrapport 2017 og plan for utvalet sitt arbeid i 2018

UU 05/18 Studiebarometeret 2017. Saka vert presentert i møtet.

UU 06/18 Møteplan for studieåret 2018 – 2019

UU 07/18 Sluttrapport digital eksamen

UU 08/18 Revisjon av kvalitetssystemet

UU 09/18 Kriterier og mal for akkreditering og etablering av ph.d.-utdanninger

UU 10/18 Andre orienteringssaker

  • Tildelingsbrevet frå KD

  • Ny doktorgrad – ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid.

  • Sensur 2017, orientering om sak i læringsmiljøutvalet.

UU 11/18 Eventuelt

Møtebok UU 2018 02 07


Sist oppdatert av Eilef Johan Gard (18.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Om utdanningsutvalet

 

Mandat og årshjul
Mandat og samansetjing for utdanningsutvalet

Årshjul

Møte våren 2018
Onsdag 7. februar
Onsdag 21. mars
Onsdag 23. mai

Møte hausten 2018
Onsdag 19. september
Onsdag 17. oktober
Onsdag 7. november

Møtetid er 09:00 - 11:30. Styrerommet i Arne Rettedals hus.

Innkallingar, saksdokument og møtebøker 2018

Innkallingar, saksdokument og møtebøker 2017

Innkallingar, saksdokument og møtebøker 2016

Innkallinger, saksdokument og møtebøker 2015

Innkallinger, saklister og møtebøker 2014

Møtebøker 2006-2013

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014