Møter høst 2018 / vår 2019

22. august 
19. september 
24. oktober 
21. november 
23. januar 
20. februar 
20. mars 
24. april 
22. mai

Medlemmer:

Tillitsvalgte:

Tomasz Wiktorski, Forskerforbundet

Inger Hetland, Parat

Per Jotun, NITO

Morten Tengesdal, TEKNA

Sigbjørn Hervik, NTL

 

Fra administrasjonen deltar:

Øystein Lund Bø, dekan

Gro Sokn, fakultetsdirektør