Kvalitetsutvalget ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet


Medlemmer av Kvalitetsutvalget ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet:

 

Eric Christian Brun

Prodekan for undervisning

Gro Johnsen

Instituttleder IMN

Tore Markeset

Instituttleder IØRP, IPT

Tor Henning Hemmingsen

Instituttleder IKM

Tom Ryen

Instituttleder IDE

 

Instituttleder IPT

Kristian Solem

Universitetsbiblioteket

Ove Nicolai Dalheim

Studentrepresentant

Benedicte Gjersdal

Studentrepresentant

Sekretariat for kvalitetsutvalget: John-Petter Nygaard

 


 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (08.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Kvalitetsutvalget ved TN

Møtekalender høsten 2017:

  • Tirsdag 29. august kl. 12:45 – 14:15 (rom E-541)

  • Tirsdag 3. oktober kl. 12:45 – 14:15 (rom C-334)

  • Tirsdag 7. november kl. 12:45 – 14:15 (rom D-303)

  • Tirsdag 12. desember kl. 12:45 – 14:15 (rom C-334)

Medlemmer av kvalitetsutvalget ved TN

Mandat for kvalitetsutvalg ved UiS 

Referat fra tidligere møter i KU ved TN

Kvalitetsrapport for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet 2013

Kvalitetsrapport for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet 2014

Kvalitetsrapport for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet 2015

Kvalitetsrapport for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet 2016