Kvalitetsutvalget ved TN

Møtekalender høsten 2017:

  • Tirsdag 29. august kl. 12:45 – 14:15 (rom E-541)

  • Tirsdag 3. oktober kl. 12:45 – 14:15 (rom C-334)

  • Tirsdag 7. november kl. 12:45 – 14:15 (rom D-303)

  • Tirsdag 12. desember kl. 12:45 – 14:15 (rom C-334)

Medlemmer av kvalitetsutvalget ved TN

Mandat for kvalitetsutvalg ved UiS 

Referat fra tidligere møter i KU ved TN

Kvalitetsrapport for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet 2013

Kvalitetsrapport for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet 2014

Kvalitetsrapport for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet 2015

Kvalitetsrapport for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet 2016