Vedtak foretatt av dekan på grunnlag av delegasjonsbestemmelser april 2008


Sak: Vedr. søknader om særordning under eksamen tillatelse til å bruke ordbøker under eksamen.

 

I forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger §11 punkt 6 står det:

 Kandidater som ikke har norsk som morsmål kan etter skriftlig godkjenning fra faglærer gis adgang til å bruke 2-språklige ordbøker.

 I dag med mange utenlandske studenter både ved de internasjonale programmene og ved de ordinære norske studieprogrammene er det en stor søkning om bruk av 2-språklige ordbøker. Det er mye unødvendig byråkrati å kontakte hver enkelt faglærer angående dette. Det er derfor fremmet et forslag til prinsippvedtak, dette for å gjøre saksbehandlingen enklere og sikre en mer rettferdig og likere behandling av studentene.

 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet vil på denne bakgrunn vedta følgende:

 Vedtak

Studenter som er tatt opp på studieprogram ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kan, etter søknad, få innvilget å bruke vanlige ordbøker til eksamen. Eksempler på vanlige ordbøker som tillates er:

 

-          Engelsk ordbok, engelsk-norsk/norsk-engelsk, Vega forlag

-          Engelsk blå ordbok, engelsk-norsk/norsk-engelsk, Kunnskapsforlaget

-          Norsk-Engelsk stor ordbok, Kunnskapsforlaget

-          Engelsk-norsk stor ordbok, Kunnskapsforlaget

-          Engelsk stor ordbok engelsk-norsk/norsk-engelsk, Kunnskapsforlaget

-          Stor norsk-russisk ordbok, Kunnskapsforlaget

-          Stor russisk-norsk ordbok, Kunnskapsforlaget

-          Russisk lommeordbok norsk-russisk/russisk-norsk, Kunnskapsforlaget

 


Fremmedspråklige studenter som ikke kommer fra engelsktalende land kan få innvilget å bruke engelsk-norsk/norsk-engelsk/morsmål-engelsk/engelsk-morsmål ordbøker i tillegg til morsmål-norsk/norsk-morsmål.

Søknader om bruk av faglige ordbøker som eksempelvis økonomisk ordbok, juridisk ordbok, teknisk ordbok osv. innvilges ikke.

 Det må være rene bøker som kontrolleres av eksamensvakten.

 

 

 

 

_______________________________                   

Per Arne Bjørkum

dekan


Sist oppdatert av Egil Rugland (29.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol