Delegasjon av myndighet til instituttledere ved fakultetet fra og med 01.01.


Vedtak:

 Dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet delegerer myndighet til instituttlederne ved fakultetet iht til rammer gitt av universitetsstyret i sak 51/07, med virkning fra og med 01.01.08.

 Det er i forbindelse med delegeringen utarbeidet eget notat med utfyllende kommentarer til stillingsbeskrivelse for instituttledere.

 Dato:

 

_______________________________

Per Arne Bjørkum

dekan

 


Sist oppdatert av (03.01.2008)

Skriv ut artikkel print symbol