Innkalling og referat for Lokalt hovedavtaleutvalg ved SV


Her publiseres innkalling, sakspapir og referat i forbindelse med møter i Lokalt hovedavtaleutval ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

 

Møteplan høst 2017 - vår 2018

2018

15.01.2018  Innkalling og saksliste  Møtebok

2017 - etter 01 august - ny organisering:

11.12.2017  Innkalling og saksliste  Møtebok

13.11.2017  Innkalling og saksliste  Møtebok

27.10.2017  Innkalling og saksliste, ekstramøte  Møtebok

25.09.2017  Innkalling og saksliste  Møtebok

2017 - før omorganisering:

Interimhovedavtaleutvalg Handelshøgskolen:

30.03.2017  Innkalling og saksliste 

Interimhovedavtaleutvalg Helsevitenskapelig fakultet:

29.05.2017: Innkalling og saksliste  Møtebok

05.04.2017  Innkalling og saksliste  Referat

Interimhovedavtaleutvalg nye SV- fak.:

29.05.2017: Innkalling og saksliste  Møtebok

24.04.2017  Innkalling og saksliste  Referat

30.03.2017  Innkalling og saksliste  Referat

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

16.02.2017   Innkalling med sakspapir  Referat

13.02.2017   Innkalling med sakspapir  Referat

07.02.2017   Innkalling med sakspapir  Referat

16.01.2017:  Innkalling med sakspapir  Referat

2016:

12.12.2016:  Innkalling med sakspapir  Referat

7.11.2016:  Innkalling med sakspapir  Referat

3.10.2016:  Innkalling med sakspapir  Referat

5.9.2016:  Innkalling med sakspapir  Referat

6.6.2016: Innkalling med sakspapir  Referat

9.5.2016: Innkalling med sakspapir  Referat

11.4.2016: Innkalling med sakspapir  Referat

1.2.2016: Innkalling og sakspapir  Referat

29.2.2016: Innkalling og sakspapir  Referat

 

2015:

23.2.2015: Innkalling og sakspapir  Referat

20.4.2015: Innkalling og sakspapirer  Referat

18.5.2015: Innkalling og sakspapirer  Referat

8.6.2015:  Innkalling og sakspapirer  Referat

21.9.2015: Innkalling og sakspapirer  Referat

26.10.2015: Innkalling og sakspapirer  Referat

7.12.2015: Innkalling og sakspapirer  Referat

 

2014:

24.2.2014: Innkalling og sakspapirer  SV HA 9/14  Referat

24.3.2014:  Innkalling og sakspapirer  Referat

22.4.2014: Innkalling og sakspapirer  Referat

10.6.2014: Innkalling og sakspapirer  Referat

8.9.2014:  Innkalling og sakspapirer  Referat

27.10.2014: Innkalling og sakspapirer  Referat

1.12.2014: Innkalling og sakspapirer  Referat

 

2013:

23.1.2013: Innkalling og sakspapir  Referat

25.2.2013: Innkalling og sakspapir  Referat

22.4.2013: Innkalling og sakspapir  SV HA 19/13 Strategi for UiS 2013-2020  Referat

22.5.2013: Innkalling og sakspapir  Tillegg SV HA 23/13 Referat

10.6.2013: Innkalling og sakspapir  Referat

9.9.2013: Innkalling og sakspapirer Nye saker  Referat

28.10.2013: Innkalling og sakspapirer  Referat

02.12.2013: Innkalling og sakspapirer  Referat


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (05.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Referater fra tildligere år

2006 og 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Lover, forskrifter, tillitsvalgte


Tillitsvalgte ved SV-fakultetet

Referater fra tildligere år

2006 og 2007

2008

2009

2010

2011

2012