Innkalling og referat for Lokalt hovedavtaleutvalg ved SV


Her publiseres innkalling, sakspapir og referat i forbindelse med møter i Lokalt hovedavtaleutval ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

 

Møteplan høst 2017 - vår 2018

2018

15.01.2018  Innkalling og saksliste  Møtebok

2017 - etter 01 august - ny organisering:

11.12.2017  Innkalling og saksliste  Møtebok

13.11.2017  Innkalling og saksliste  Møtebok

27.10.2017  Innkalling og saksliste, ekstramøte  Møtebok

25.09.2017  Innkalling og saksliste  Møtebok

2017 - før omorganisering:

Interimhovedavtaleutvalg Handelshøgskolen:

30.03.2017  Innkalling og saksliste 

Interimhovedavtaleutvalg Helsevitenskapelig fakultet:

29.05.2017: Innkalling og saksliste  Møtebok

05.04.2017  Innkalling og saksliste  Referat

Interimhovedavtaleutvalg nye SV- fak.:

29.05.2017: Innkalling og saksliste  Møtebok

24.04.2017  Innkalling og saksliste  Referat

30.03.2017  Innkalling og saksliste  Referat

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

16.02.2017   Innkalling med sakspapir  Referat

13.02.2017   Innkalling med sakspapir  Referat

07.02.2017   Innkalling med sakspapir  Referat

16.01.2017:  Innkalling med sakspapir  Referat

2016:

12.12.2016:  Innkalling med sakspapir  Referat

7.11.2016:  Innkalling med sakspapir  Referat

3.10.2016:  Innkalling med sakspapir  Referat

5.9.2016:  Innkalling med sakspapir  Referat

6.6.2016: Innkalling med sakspapir  Referat

9.5.2016: Innkalling med sakspapir  Referat

11.4.2016: Innkalling med sakspapir  Referat

1.2.2016: Innkalling og sakspapir  Referat

29.2.2016: Innkalling og sakspapir  Referat

 

2015:

23.2.2015: Innkalling og sakspapir  Referat

20.4.2015: Innkalling og sakspapirer  Referat

18.5.2015: Innkalling og sakspapirer  Referat

8.6.2015:  Innkalling og sakspapirer  Referat

21.9.2015: Innkalling og sakspapirer  Referat

26.10.2015: Innkalling og sakspapirer  Referat

7.12.2015: Innkalling og sakspapirer  Referat

 

2014:

24.2.2014: Innkalling og sakspapirer  SV HA 9/14  Referat

24.3.2014:  Innkalling og sakspapirer  Referat

22.4.2014: Innkalling og sakspapirer  Referat

10.6.2014: Innkalling og sakspapirer  Referat

8.9.2014:  Innkalling og sakspapirer  Referat

27.10.2014: Innkalling og sakspapirer  Referat

1.12.2014: Innkalling og sakspapirer  Referat

 

2013:

23.1.2013: Innkalling og sakspapir  Referat

25.2.2013: Innkalling og sakspapir  Referat

22.4.2013: Innkalling og sakspapir  SV HA 19/13 Strategi for UiS 2013-2020  Referat

22.5.2013: Innkalling og sakspapir  Tillegg SV HA 23/13 Referat

10.6.2013: Innkalling og sakspapir  Referat

9.9.2013: Innkalling og sakspapirer Nye saker  Referat

28.10.2013: Innkalling og sakspapirer  Referat

02.12.2013: Innkalling og sakspapirer  Referat


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (05.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Lover, forskrifter, tillitsvalgte


Tillitsvalgte ved SV-fakultetet

Lover, forskrifter, tillitsvalgte


Tillitsvalgte ved SV-fakultetet

Referater fra tildligere år

2006 og 2007

2008

2009

2010

2011

2012