Instituttrådene ved SV


 

Fakultetsadministrasjonen SV

ePhorte sak: 2009/3030                                                              

 

Valgte medlemmer til instituttråd

 

 

Institutt for medie- kultur- og samfunnsfag 2007 - 2011


Gunnar Siqveland, instituttleder

 

Valgte faglige medlemmer:

Preben H. Lindøe
Hallgeir Skretting
Espen Reiss Mathiesen

 

Vara:

Sigmund Trageton

 

Studentrepresentanter:

Malin Skogholt
Elisabeth Aasetrød

  

Vara:
May-Linn Kringlebotten

 

Valgt administrativt medlem:

Nina N. Larsen

 

Vara:

Anne-Lise Rakkestad

 

Observatør:

Anna Kirsten Nygaard, biblioteket

 

Sekreteriat: 

Anne Helliesen


Institutt for helsefag 2007-2011

Kari Vevatne, instituttleder

Valgte faglige medlemmer:
Anne Norheim
Anne Bache- Erichsen
Grete Urdal

Varamedlemmer:
Marit Vestersjø
Marianne Storm
Åse Sand

Teknisk administrativt ansatte:
Anne Helliesen

Studentrepresentanter:
Anders Solgård
Christoffer Johansen


Sekretariat:
Kjersti Inga Haaland Institutt for sosialfag 

Eilef A. Meland, instituttleder

 

Valgte faglige medlemmer:

Turid Bie

Grethe Marit Delås
Tone Haugs

 

Valgte faglige varamedlemmer:

Leif Arne Helgesen

 

Studentrepresentanter:

Thomas Sørensen 

Erik Hansen

Vara: 
Adeleine Charlotte F. Thornow
 

Valgt administrativt medlem:

Marianne Gjerlaugsen

 

Vara:

Kristin Mæland


Observatør:

Aasny Omdal, biblioteket

 

Sekretariat:

Tone Haraldseth

 

Institutt for økonomi og ledelse

 

Bjarte Ravndal, instiuttleder

 

Valgte faglige medlemmer:

Ola Kvaløy

Helge Mauland

Håvard Hansen

 

Valgte faglige varamedlemmer:

Jan Frick

 

Studentrepresentanter:
Marius Mengel
Martha I. Aarsland

  

Teknisk administravt ansatte:

Cecilie Egenes Lund

 

Vara:

Stig Helleren

 

Sekreteriat:
Egil Kristensen

 

 

Norsk hotellhøgskole

Truls Engstrøm, instituttleder

 

Valgte faglige medlemmer:
Tone Linge
Harald S. Olsen
Ingebjørg Solvig

 

Varamedlemmer:

 

 

Studentrepresentanter:

Siv Una Hagen

Rune Cornelius Nergård

 

 

Teknisk administravt ansatte:
Tone Olsen

 

 

Sekreteriat:

Egil Kristensen

 

 

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (27.10.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Medlemmer

Medlemmer