Møtekalender og referat fra instituttråd ved SV-fakultetet 2010


 

Norsk hotellhøgskole (NHS)

Innkalling  Referat
23. februar  Referat
27. april  Referat
08. juni  Referat
26. oktober  Referat
30. november  Referat


Institutt for Økonomi og ledelsesfag (IØL)

Innkalling  Referat
16. februar  Referat
13. april  Referat
15. juni  Referat
07. september  Referat
19. oktober  Referat


Institutt for medie, kultur og samfunnsfag (IMKS)

Innkalling Referat
02. februar  Referat
23. mars  Referat

27. april

 Referat

08. juni

 Referat
24. august  Referat 
12. oktober  Referat
30. november  Referat


Institutt for helefag (IH)

Innkalling  Referat
09. februar  Referat
23. mars  Referat
27. april  Referat
01. juni  Referat
07. september  Referat
16. november  Referat
7. desember  Referat


Institutt for sosialfag (IS)

Innkalling Referat

02. februar
Sak 1/10 (innkalling)
Sak 2/10 
(referat 01122009)
Sak 4/10 
(signert høringsbrev med notat og vedlegg)
Sak 6/10
(bofuprosjektet 301210)
IS foreløpig årsregnskap pr.311209

 

 

 

 

Referat

23. mars
Innkalling

Referat

20.april
Innkalling
Sak 19/10 Emnerevisjoner:
Bachelor i sosial arbeid:
Psykologi
Sosial arbeid
Sosialrett
Velferdssamfunn og velferdspolitikk
Sosial arbeid II
Barnevern I
Praksis
Sosial arbeid III
Velferdssamfunn og velferdspolitikk II
Bachelor i barnevern:
Psykologi (se over)
Sosialpedagogikk I
Sosialrett (se over)
Velferdssamfunn og velferdspolitikk
Sosialpedagogikk II
Barnevern I
Praksis barnevern
Barnevern II
Sosialpedagogikk III
Miljøarbeid
Bacheloroppgave
Videreutdanning i tverrfaglig veiledning:
Emnerevisjon etter-sendes eller legges fram i møtet.
Master i sosialfag:
Forskningsmetoder
Profesjoner og velferdsstat
Sosialpedagogikkens kunnskapsgrunnlag
Sosialrett
Miljøarbeid i institusjoner
Masteroppgave i
sosialt arbeid

Praksisforskning
Sak 20/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat

08.  juni
Innkalling
Sak 25/10
Sak 26/10
Sak 27/10
Sak 28/10

 

 

Referat

31. august
Innkalling
Sak 34/10
Sak 35/10
Sak 36/10
Sak 37/10

 

 

Referat

19. oktober
Innkalling
Sak 42/10
Sak 43/10
Sak 44/10

 

 

Referat

30. november
Innkalling
Sak 49/10
Sak 50/10
Sak 51/10

 

 

Referat


 

 

 

 

 

 


Sist oppdatert av (05.01.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Medlemmer

Medlemmer