Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet


Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av følgende medlemmer:

 • Leder: Håvard Hansen, professor / prodekan for forksning
 • Kultur og samfunn: Lene Myong, professor (vara: Cato Wittusen, førsteamanuensis)
 • Sosialt arbeid: Åse Elisabeth Vagli, førsteamanuensis (vara: Kari Søndenå, professor)
 • Helse og medisin: Bodil Furnes, professor (vara: Anne Marie Lunde Husebø, førsteamanuensis)
 • Ledelse: Trude Furunes, førsteamanuensis (vara: Tatiana A. Iakoleva, professor)
 • Økonomi: Kristoffer Wigestrand Eriksen, førsteamanuensis (vara: Bern Arne Ødegaard, professor)  
 • Sosiologi: Turid Rødne, førsteamanuensis (vara: Anders Vassenden, førsteamanuensis)
 • Risikostyring og samfunnssikkerhet: Odd Einar Olsen, professor (vara: Bjørn Ivar Kruke, førsteamanuensis)
 • Reiseliv: Torvald Øgaard, professor (vara: Øystein Jensen, professor)
 • Nettverk for medisinske vitenskaper: Kolbjørn Brønnick, professor II (vara: Jan–Olav Johannessen, professor)
 • Arkeologisk Museum: Kristin Armstrong Omaførsteamanuensis 
 • Maria Gussgard Volckmar-Eeg, doktorgradsstudent
 • Nadia Sandsmark, sekretær

 

 


 


Sist oppdatert av Eirik Østensjø Tjelle (28.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol