Styrets ansettelsesutvalg


Styret har vedtatt å delegere ansettelsesmyndigheten for professor og dosent til et ansettelsesutvalg oppnevnt av og blant styrets medlemmer.

Utvalget er sammensatt av:

  • rektor Marit Boyesen, leder
  • innovasjonssjef Eskild Holm Nielsen, ekstern representant 
  • førsteamanuensis Svein Erik Tuastad, ansattrepresentant 
  • student Sverre Daniel Gaupås, studentrepresentant

Saker til styrets ansettelsesutvalg behandels normalt skriftlig ved sirkulasjon. Saker sendes til utvalget ca hver 14. dag i samsvar med fastsatt møteplan:

Møte-/utsendelsesplan for styrets ansettelsesutvalg våren 2018

Referat etter møter/skriftlig behandling av saker til styrets ansettelsesutvalg.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (13.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Styrets ansettelsesutvalg

Referater