Saksliste og vedlegg til møte i styret for Universitetet i Stavanger 17. september 2009


Det holdes møte i Styret for UiS torsdag 17. september kl. 09.00 i Arne Rettedals hus, 4. etasje.

Saksdokumentene kan lastes ned i pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.


Innkalling og saksdokumenter:

Inkalling til styremøte 17. september 2009

Informasjonsutveksling:
· SiS
· StOr
· Tjenestemannsorganisasjonene
· Ledelsen


Presentasjon av:
- Institutt for kultur og språk
- Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk
 

Saker:

Eventuelt

 

 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (28.09.2009)

Skriv ut artikkel print symbol