Styret ved Universitetet i Stavanger


Rektor er leiar av den faglege verksemda ved universitetet og er styreleiar i universitetsstyret. Prorektor er nestleiar i styret.

Styret ved Universitetet i Stavanger er vald for 2016-2019.

Medlemmer

Rektor Marit Boyesen, styreleiar, marit.boyesen@uis.no
Prorektor Dag Husebø, nestleiar, dag.husebo@uis.no
Svein Erik Tuastad, tilsettrepresentant vitskapleg personale, svein.tuastad@uis.no
Hilde Marie Hunsbedt, tilsettrepresentant for midlertidig tilsette, hilde.m.hunsbedt@uis.no
Fredrik Skår, tilsettrepresentant for teknisk-administrativt tilsette, fredrik.skaar@uis.no
Eimund Nygaard, ekstern representant, eimund.nygaard@lyse.no
Janne Johnsen, ekstern representant, janne.johnsen@rogfk.no
Eskild Holm Nielsen, ekstern representant, eskild.nielsen@rn.dk
Siri Espedal Kindem, ekstern representant, sies@statoil.com 
Fatema Al-Musawi, studentrepresentant, alm.fatema@gmail.com 
Sverre Daniel Gaupås, studentrepresentant, sdgaup@gmail.com


Varamedlemmer

Sigrun K. Ertesvåg, 1. varamedlem for vitskapleg personale, sigrun.ertesvag@uis.no
Jann Rune Ursin, 2. varamedlem for vitskapleg personale, jann-rune.ursin@uis.no
Jarle Urdal, 1. varamedlem for midlertidig tilsette, jarle.urdal@uis.no
Claudia Morsut, 2. varamedlem for midlertidig tilsette, claudia.morsut@uis.no
Susanna King, 1. varamedlem for teknisk-administrativt tilsette, susanna.king@uis.no
Tuan Williams, 2. varamedlem for teknisk-administrativt tilsette, tuan.williams@uis.no
Trude Marit Risnes, varamedlem for eksterne representantar, trudemarit.risnes@lyse.no
Stein Tore Nilsen, varamedlem for eksterne representantar, stein.tore.nilsen@sus.no
Jhon-Eirik Lien, vara studentrepresentant, jhoneirik@gmail.com
Antonia Sævik Kvalsvik, vara studentrepresentant, antoniakvalsvik@gmail.com


Sist oppdatert av Enis Laja (10.01.2019)

Skriv ut artikkel print symbol
Møteplan for universitetsstyret

 

Våren 2018:

8. februar (strategiseminar)

8. mars

3. mai (reserve)

7. juni

 

Hausten 2018:

6. september

18. oktober

6. desember

 

Våren 2019:

 7. februar (strategiseminar)

 7. mars

 9. mai (reserve)

13. juni

 

Alle styremøta startar klokka 10:00, om ikkje anna er sagt.

Med atterhald om endringar.