Sentralt ansettelsesråd


Sentralt ansettelsesråd har ansettelsesmyndighet for stillinger i stabsenhetene, Felles ressurssenter og Universitetsbiblioteket.

Rådet er sammensatt som følger:

  • HR-direktør Halfdan Hagen, leder
  • utdanningsdirektør Veslemøy Hagen
  • bibliotekdirektør Gitte Kolstrup
  • to representanter for de ansatte fra den gruppe stillingen hører inn under. Disse oppnevnes av arbeidstakerorganisasjonene  i fellesskap.

Representanter for ansatte:

  • for administrative ledere (som ikke ansettes i styrets ansettelsesutvalg), rådgivere, saksbehandlere og kontorpersonale; avdelingsdirektør Arnljot Corneliussen og rådgiver Siri Haugen. Vararepresentant: rådgiver Åse Ormøy
  • for bibliotekarer; 
  • for driftspersonale; 

Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (24.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Sentralt ansettelsesråd

Referat