Sentralt hovedavtaleutvalg


Det sentrale hovedavtaleutvalget er organ for informasjon, drøftinger og forhandlinger i henhold til Hovedavtalen i Staten.

I utvalget møtes arbeidsgiver og aktuelle tillitsvalgte jevnlig, vanligvis 1-2 ganger hver måned, for behandling av saker som

  • angår prinsipielle forhold
  • kan ha institusjonell betydning
  • kan få generelle konsekvenser for organisasjonene
  • kan få virkning for tverrfaglig samarbeid
  • gjelder flere driftsenheter

Det framgår av den lokale tilpasningsavtalen hvilke organisasjoner som skal utøve partsrettighetene etter Hovedavtalen på virksomhetsnivå. For tiden er dette:

  • Åge Hultgren, Forskerforbundet
  • Anne Marit Aspenes, NTL
  • Knut Sommerseth Lie, Parat (på vegne av YS)
  • Tuan Williams, NITO (på vegne av Akademikerne)

I tillegg til disse møter Kristin Kavli Adriansen (Sykepleierforbundet) og Kitty Garborg (Utdanningsforbundet) i Sentralt hovedavtaleutvalg som bisittere for Unio. Øvrige hovedsammenslutninger kan stille med bisittere ved på forhånd innmeldt behov.

Fra arbeidsgiver møter vanligvis universitetsdirektøren og HR-direktøren.

Sekretariat: HR-rådgiver Norbert Puttkamer tlf 51832188 e-post: norbert.puttkamer@uis.no

 

Oversikt over tjenestemannsorganisasjonene ved UiS


Sist oppdatert av Andreas Bjørnsen (10.04.2018)

Skriv ut artikkel print symbol