Møte i Det sentrale forskningsutvalget, mandag 26. september 2011


Det er møte i Det sentrale forskningsutvalget mandag 26. september kl. 12.00-13.30.

Saksliste for møtet:

SFU sak 17/11 Godkjenning av innkalling og sakliste
SFU sak 18/11 Referat fra møtet 23. mai 2011
SFU sak 19/11 Sammenslåing av Sentralt forskningsutvalg og Sentralt doktorgradsutvalg
SFU sak 20/11 Måltall for forskning
SFU sak 21/11 Forskningsadministrativ organisering
SFU sak 22/11 Oppdatering EU/NFR
SFU sak 23/11 Eventuelt

Sakspapirer (pdf Mb)


Sist oppdatert av Gry Sørås (23.11.2011)

Skriv ut artikkel print symbol