Møte i Det sentrale forskningsutvalget, mandag 23. mai 2011


Det er møte i Det sentrale forskningsutvalget mandag 23. mai 2011 kl. 1200 - 1400.

Saksliste for møtet:

SFU sak 9/11 Godkjenning av innkalling og sakliste
SFU sak 10/11 Referat fra møtet 7. februar 2011.
SFU sak 11/11 Refordeling av rekrutteringsstillinger fra våren 2012
SFU sak 12/11 Forslag til nye rutiner ved klage på registrering av vitenskapelig publisering
SFU sak 14/11 Fordeling av midler til programområder for forskning 2011
SFU sak 15/11 Kommersialisering v/ Prekubator og IRIS
SFU sak 16/11 Eventuelt

Sakspapirer (pdf 6,4Mb)

Møtereferat (pdf 6,5Mb)


Sist oppdatert av Karoline Høibo (08.06.2011)

Skriv ut artikkel print symbol