Møte i Det sentrale forskningsutvalget, mandag 7. februar 2011


Det er møte i Det sentrale forskningsutvalget mandag 7. februar 2011 kl. 1200 - 1400.

Saksliste for møtet:

SFU sak 1/11 Godkjenning av innkalling og sakliste
SFU sak 2/11 Referat fra møtet 17. november 2010.
SFU sak 3/11 Intern fordelingsmodell for resultatbasert formidling ved UiS
SFU sak 4/11 Fordeling av ekstra rekrutteringsstillinger finansiert med øremerkedemidler fra departementet
SFU sak 5/11 Rapportering programområder for forskning 2010
SFU sak 6/11 Søknad fra SV om godkjenning av programområde for forskning
SFU sak 7/11 Erfaringer med registrering av vitenskapelig publisering
SFU sak 8/11 Eventuelt

Saksliste (pdf 6,4Mb)


Sist oppdatert av Egil C. Svela (08.02.2011)

Skriv ut artikkel print symbol