Møte i Det sentrale forskningsutvalget, onsdag 17. november 2010


Det er møte i Det sentrale forskningsutvalget onsdag 17. november 2010 kl. 1000 - 1200.

Saksliste for møtet:

SFU sak 23/10 Godkjenning av innkalling og sakliste
SFU sak 24/10 Referat fra møtet 4. oktober 2010.
SFU sak 25/10 Refordeling av rekrutteringsstillinger fra høsten 2011
SFU sak 26/10 Utvikling av fremtidige toppforskningsmiljøer ved UiS
SFU sak 27/10 Rapportering fra programområder for forskning
SFU sak 28/10 Måltall for forskningen ved UiS
SFU sak 29/10 EU-prosjekter – resultat og fremtidige inntekter fra RBO
SFU sak 30/10 Eventuelt - Årsrapport forskning fra fakultetene (rapport fra HUM vedlagt)
SFU sak 31/10 Prekubator Technology Transfer Office i Rogalandsregionen – tilrettelegging av innovasjonsaktivitet ved UiS
 

Sakspapirer (pdf)


Sist oppdatert av Egil C. Svela (18.11.2010)

Skriv ut artikkel print symbol